Ναι. Είμαστε Ελληνική εταιρία με έδρα την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη.