Ναι υπάρχει λογική εξήγηση και μπορούμε να μειώσουμε τουλάχιστο 80% το ποσοστό των email που οδηγούνται στα SPAM. Διαβάστε την σελίδα ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ για να καταλάβετε γιατί η εμπειρία και η εξειδίκευση παίζουν σημαντικό ρόλο.