Ανοιχτά και μοναδικά ανοιχτά. Ποια η διαφορά;

Όταν παρατηρείτε τα στατιστικά σας, στο σημείο που γράφει «Ανοιχτά» εμφανίζονται 2 μετρήσιμα αποτελέσματα, πχ. Συνολικά 12, Μοναδικά 8.

Το πρώτο μέγεθος, το Συνολικά, δηλαδή το 12, αφορά συνολικά πόσες φορές ανοίχτηκε το email, υπολογίζοντας ότι κάποιοι παραλήπτες το άνοιξαν και το διάβασαν παραπάνω από 1 φορές. Όμως, Μοναδικά είναι 8, γιατί μόνο 8 μοναδικά email, δηλαδή 8 μοναδικοί παραλήπτες, το άνοιξαν και το διάβασαν. Συνεπώς η παραπάνω μέτρηση εμφανίζει πρώτα συνολικά πόσες φορές ανοίχτηκε και έπειτα πόσα μοναδικά email ήταν αυτά που το διάβασαν. Μην ξεχνάτε, μοναδικά email = μοναδικοί παραλήπτες!

Σχολιάστε την παραπάνω απάντηση

Πρέπει να έχετε συνδεθείγια να γράψετε ένα σχόλιο