Έχω μια λίστα με 20.000 email και θέλω να τα στείλω μόνο μια φορά. Ποια είναι η καλύτερη λύση για εμένα;

Όταν έχετε μεγάλες λίστες, θέλετε να τις στείλετε μόνο μια φορά και μετά δεν ξέρετε αν και πότε θα ξανά στείλετε, ο πιο οικονομικός τρόπος είναι το μηνιαίο πακέτο.