Πώς μπορώ να αναζητήσω μια επαφή σε μία ή περισσότερες ομάδες;

Για να αναζητήσετε μια επαφή σε μία ή περισσότερες ομάδες, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Για αναζήτηση επαφής σε μία συγκεκριμένη ομάδα:

1) Από το μενού αριστερά επιλέγετε Ομάδες.

2) Στη σελίδα που θα εμφανιστεί, βλέπετε όλες τις ομάδες που έχετε δημιουργήσει και κάνετε κλικ στην αντίστοιχη ομάδα.

3) Αφού μπείτε μέσα στην ομάδα, πληκτρολογείτε πάνω αριστερά στο αντίστοιχο πλαίσιο κειμένου το email, δηλαδή την επαφή που θέλετε να αναζητήσετε και επιλέγετε Αναζήτηση στην επιλεγμένη ομάδα από το αναδυόμενο μενού πάνω δεξιά, και έπειτα το κουμπί της Αναζήτησης, όπως βλέπετε και στην παρακάτω εικόνα.

Για αναζήτηση επαφής σε περισσότερες ή σε όλες τις ομάδες:

1) Από το μενού αριστερά επιλέγετε Ομάδες.

2) Στη σελίδα που θα εμφανιστεί, βλέπετε όλες τις ομάδες που έχετε δημιουργήσει και κάνετε κλικ σε μία (οποιαδήποτε) ομάδα.

3) Αφού μπείτε μέσα στην ομάδα, πληκτρολογείτε πάνω αριστερά στο αντίστοιχο πλαίσιο κειμένου το email, δηλαδή την επαφή που θέλετε να αναζητήσετε και επιλέγετε Αναζήτηση σε όλες τις ομάδες από το αναδυόμενο μενού πάνω δεξιά, και έπειτα το κουμπί της Αναζήτησης, όπως βλέπετε και στην παρακάτω εικόνα.

 

Σχολιάστε την παραπάνω απάντηση

Πρέπει να έχετε συνδεθείγια να γράψετε ένα σχόλιο