Πώς να προσθέσω σύνδεσμο με την web έκδοση του newsletter μου;

Έχετε την δυνατότητα να προσθέσετε σύνδεσμο στα email σας, ο οποίος θα παραπέμπει στην web έκδοση του email σας. Έτσι, αν κάποιος παραλήπτης για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να δει σωστά το email που του στείλατε, μπορείτε να προσθέσετε έναν τέτοιο σύνδεσμο και όταν τον πατάει, να μεταφέρετε στην αποθηκευμένη έκδοση web του newsletter σας. Για να προσθέσετε έναν τέτοιο σύνδεσμο, μπορείτε να κάνετε το εξής:

1. Στο μενού αριστερά σας στο Περιεχόμενο υπάρχει το κουμπί VIEW IN BROWSER. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να σύρετε με το ποντίκι σας το κουμπί αυτό στο σημείο που θέλετε να εμφανίζεται στο newsletter σας.

2. Μόλις κάνετε αυτή την κίνηση, ο σύνδεσμος της web έκδοσης θα εμφανιστεί στο σημείο που τον έχετε τοποθετήσει, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. Αυτό που μπορείτε να κάνετε (εάν το θέλετε) είναι να αλλάξετε το λεκτικό του, αλλά μπορείτε και να το αφήσετε όπως είναι.

Σχολιάστε την παραπάνω απάντηση

Πρέπει να έχετε συνδεθείγια να γράψετε ένα σχόλιο