Ομάδες - Φωτογραφίες

StatusIDPriorityType
Κλειστό348MinorCommercial
Profile Reply
byronikos Client

Πως μπορούμε να δημιουργήσουμε επί μέρους λίστες από μία γενική λίστα.
Το πεδίο που εμφανίζεται πατώντας το εικονίδιο insert image είναι διαφορετικό από το video, δεν υπάρχει η επιλογή αναζήτηση και επεξεργασία.

Απαντήσεις

Χρήστης Περιγραφή Αναρτήθηκηε
dezitech Διαχειριστής

Η κάθε ομάδα είναι ξεχωριστή οντότητα. Για παράδειγμα, αν έχετε μία γενική λίστα excel με 1000 διευθύνσεις, μπορείτε να τις χωρίσετε σε ξεχωριστές ομάδες.

Για παράδειγμα δημιουργούμε τις εξής ομάδες: ΓΙΑΤΡΟΙ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ κτλπ. και εισάγουμε στην κάθε ομάδα τις επαφές που θέλουμε. Για την δημιουργία ομάδας, πηγαίνουμε στο μενού "Διαχείριση Ομάδας" --> "Δημιουργία Νέας Ομάδας"

Για την εισαγωγή επαφών στην νέα μας ομάδα, επιλέγουμε: "Διαχείριση επαφών" --> "Μαζική Εισαγωγή Επαφών"

Δείτε το εξής βίντεο αναλυτικά: https://www.youtube.com/watch?v=ssFXfPISQBU&t=2s

Για την εισαγωγή εικόνας, πηγαίνουμε στο Insert Image, στο παράθυρο που ανοίγει στο αριστερό μέρος πατάμε "Μεταφόρτωση" και επιλέγουμε την εικόνα μας.

Δείτε το εξής βίντεο πιο αναλυτικά: https://www.youtube.com/watch?v=WoTAZ9_6F9w

× Αυτό το ticket είναι κλειστό.